Mamy oko na
Twoje zdrowie

W Proxima Med Center czeka na Państwa zespół doświadczonych specjalistów,
którzy zapewnią profesjonalną obsługę i opiekę w ramach prowadzonych usług medycznych.

Jedną z wielu zalet naszej przychodni, jest to, iż badania lekarskie wykonywane są w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia.

Przed badaniem

ZAKRES BADAŃ DO STANOWISK

Badania z zakresu Medycyny Pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID

Badaniu temu w szczególności podlegają Pracownicy:
1. Wykonujący czynności z zakresu produkcji:

2. Wykonujący czynności w obrocie:

3. Wykonujący czynności z zakresu produkcji i obrotu związane z:

4. Wykonujący czynności na stanowiskach związanych z :

BADANIA KIEROWCÓW I OPERATORÓW 

Badania, popularnie nazywane badaniem kierowców, obejmują:

Badaniom tym podlegają Pracownicy wykonujący prace na stanowiskach:

 1. kierowców – dotyczy wszystkich kategorii: A, B, C, D, E,
 2. operatorów wózków widłowych,
 3. obsługi i konserwacji dźwigów,
 4. i innych podobnych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej.

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

Badaniu temu podlegają Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powyżej 3m, w szczególności:

 1. operatorzy dźwigów,
 2. operatorzy suwnic,
 3. operatorzy podestów ruchomych,
 4. pracownicy budowlani.

ZANIM PÓJDZIESZ NA BADANIE

Lekarze Medycyny Pracy wykonują badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą:

Należy zwrócić uwagę czy skierowanie:

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy przychodni pod numerem telefonu   18 441 06 69
Szczegółowe dane do kontaktu i mapka dojazdu – »kliknij

Ogólny zarys badania z zakresu Medycyny Pracy

 1. Pracodawca wystawia „Skierowanie na badanie profilaktyczne” »pobierz skierowanie.
 2. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem i dowodem osobistym na badania w godzinach przyjęć wyszczególnionych na skierowaniu
 3. Lekarz Medycyny Pracy, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, zleca konieczne badania.
 4. Po wykonaniu badań i stwierdzeniu zdolności do pracy Pracownika, lekarz Medycyny Pracy wydaje Orzeczenie Lekarskie w formie zaświadczenia lekarskiego. 

Ogólny zarys badania z zakresu Medycyny Pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID)

 1. Pracodawca wystawia „Skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych”.
 2. Pracownik zgłasza się na badania sanitano-epidemiologiczne w godzinach przyjęć wyszczególnionych na skierowaniu
 3. Pracownik zgłasza się ze skierowaniem, dowodem osobistym i książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka SANEPID)
 4. Lekarz Medycyny Pracy, na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, zleca konieczne badania.
 5. Po wykonaniu badań i stwierdzeniu zdolności do pracy Pracownika, lekarz Medycyny Pracy wydaje Orzeczenie Lekarskie w formie zaświadczenia lekarskiego i dokonuje wpisu do książeczki.