Mamy oko na
Twoje zdrowie

W Proxima Med Center czeka na Państwa zespół doświadczonych specjalistów,
którzy zapewnią profesjonalną obsługę i opiekę w ramach prowadzonych usług medycznych.

Jedną z wielu zalet naszej przychodni, jest to, iż badania lekarskie wykonywane są w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia.

Ozonoterapia

Ozon to naturalny składnik atmosfery, który powstaje w stratosferze na wysokości ok 30 km, jako wynik działania promieni ultrafioletowych na tlen. Dzięki możliwości sztucznego wytwarzania ozonu w specjalnie skonstruowanych generatorach prowadzone są  badania nad jego wpływem  na żywe organizmy. Pierwsze udokumentowane wyniki zwalczania zakażeń przyrannych  za pomocą ozonu odnotowano już prawie 100 lat temu. Ozon jest aktywną formą tlenu. Ma silne działanie utleniające i dezynfekujące. Jest  powszechnie wykorzystywany na całym świecie w celu zwalczania bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustrojów.
 

OZONOTERAPIA

    Ozonoterapia, czyli leczenie mieszaniną tlenowo- ozonową, od wielu lat znajduje miejsce w medycynie jako metoda wspomagająca leczenie podstawowe, zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie rutynowe nie daje zadowalających efektów (np. ubytki skóry, niegojące się rany, owrzodzenia, odleżyny, ropne przetoki).

    Ozonoterapia umożliwia zmniejszenie pourazowych zagrożeń infekcyjnych, szybsze gojenie powikłań pooperacyjnych i zaleczenie przewlekłych stanów septycznych. Metoda ta obniża też koszty antybiotykoterapii i czasami staje się jedynym sposobem wspomagającym zabiegi chirurgiczne, zwłaszcza w przypadkach zakażeń lekoopornymi, szpitalnymi szczepami bakteryjnymi. Działanie bakteriobójcze wynika z silnie utleniających właściwości ozonu, a w przebiegu terapii  nie stwierdzono nabycia odporności drobnoustrojów na ozonoterapię.

    Wprowadzony do krwiobiegu ozon wywołuje lawinę pozytywnych zmian: poprawia krążenie, aktywuje układ odpornościowy oraz usprawnia wymianę tlenu we krwi.  Ma również korzystny wpływ na  trudno gojące się, przewlekłe rany, owrzodzenia tkanek miękkich, odleżyny, zakażone rany pourazowe.

Ozonoterapia to jedna z metod fizykoterapii, znana i szeroko stosowana na całym świecie,  której działanie jest powtarzalne
i bezpieczne.

ZASTOSOWANIE OZONOTERAPII:

DZIAŁANIE

Ozonoterapia wykazuje niszczące działanie w stosunku do następujących wirusów:

Ozonoterapia (leczenie ozonem) – przeciwwskazania

Wyniki leczenia ozonem zależne są od prawidłowego zakwalifikowania jednostki chorobowej, stężenia mieszaniny tlenowo – ozonowej, jej dawki, ilości wykonywanych zabiegów, regularności, czasu stosowania oraz prawidłowego wykonania zabiegu.
 

METODY OZONOTERAPII

Ozon powstaje w urządzeniu do ozonoterapii dzięki cichym wyładowaniom elektrycznym w specjalnych rurach wyładowczych,
co umożliwia precyzyjne dawkowanie i generowanie ozonu.

Ozon podawany jest po wcześniejszej konsultacji z lekarzem w celu ustalenia formy aplikacji ozonu i długości cykli dostosowanych do danego schorzenia bądź wzmocnienia organizmu niezmienionego chorobowo.

Zapisać można się osobiście, przez kontakt telefoniczny oraz mailowo.