Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2018r. Poz. 1000) informuję, iż:

§ 1

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Proxima Med Center M. i R. Rola Spółka Jawna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 35/4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – p.czaja@proximamed.pl, tel.: 184410669,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne, RTG, badania psychologiczne wykonywane wyłącznie na zlecenie Proxima Med Center M. i R. Rola Spółka Jawna a wykonywane przez Diagnostyka Sp. z o.o., Poradnia Urazowo-Ortopedyczna ORTOMED Sp z o. o., Centrum Badań Psychologicznych i Szkoleń Monika Jastrzębska i inne podmioty lecznicze w zakresie niezbędnym do wykonywanych świadczeń zdrowotnych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub prezesa U.O.D.O.,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

§ 2

1) w przypadku badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) jest zakład pracy pacjenta lub jednostka kierująca go na badanie (Zleceniodawca), w stosunku do danych powierzonych Proxima Med Center M. i R. Rola Spółka Jawna (Zleceniobiorca).