Borelioza

Borelioza (choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa)

To najbardziej znana choroba odkleszczowa. Jest to choroba zakaźna, która wywoływana jest przez bakterie należące do krętków Borella burgdorferi, Borella garinii, Borella afzelii, Borelia japonica, które przenoszone są przez kleszcze  na ludzi oraz niektóre udomowione zwierzęta (psy, koty, bydło).

Jest rozpoznawalna od niedawna. Po raz pierwszy została opisana w 1975 roku
w miejscowości Lyme w Stanach Zjednoczonych. W Polsce boreliozę zaczęto rozpoznawać dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.

Objawy boreliozy:

U ludzi wyróżnia się trzy fazy zakażenia:

Należy pamiętać, by po każdym ukąszeniu przez kleszcza, bacznie obserwować daną osobę. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do objawów, lub takowe
są rozpoznawalne, niezwłocznie należy udać się do lekarza.

konsultacja: lekarz medycyny Robert Rola