Badanie dna oka

Badanie przedniego odcinka oka

Badanie przedniego odcinka oka jest wykonywane przy pomocy  lampy szzcelinowej, zwanej biomikroskopem. Lampa szczelinowa może powiększyć obraz 10, 16, 25 lub 64 razy.
Biomikroskop pozwala na wykrycie niektórych chorób oczu, a także monitorowanie zmian w gałce ocznej po wykonaniu różnych zabiegów.

Cel badania

Badanie oka za pomocą biomikroskopu pozwala ocenić przedni odcinek oka, a więc spojówkę, rogówkę , przednią komorę oka, tęczówkę, soczewkę oraz przednią część ciała szklistego. Jeśli lekarz przeprowadzający badanie oczu zastosuje dodatkowo tzw. gonioskop, który jest zakładany bezpośrednio na oko pacjenta, można dokładnie obejrzeć kąt przesączania. Jeśli zaś przy badaniu zastosuje się odpowiednią soczewkę, można również oglądnąć tylny odcinek oka – ciało szkliste i dno oka. Często przy zastosowaniu samej lampy szczelinowej można rozpoznać daną chorobę oczu i wady wzroku, m.in. jaskrę, zaćmę, zapalenie spojówki, astygmatyzm.

W tematyce przygotowania do badania, to nie ma specjalnych zaleceń. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych, specjalistycznych badań. Pacjent siedzi przy lampie szczelinowej, która stoi na stoliku. Głowę musi mieć unieruchomioną, ponieważ minimalne ruchy zmieniają ostrość obrazu . W tym celu na brodę i czoło ustawione są specjalne podpórki, które usztywniają głowę pacjenta. Lekarz wykonujący badanie odpowiednimi pokrętłami nastawia źródło światła, które jest sprzężone z układem optycznym, kieruje je na oko badanego i ogląda żądaną część oka. W razie potrzeby może zmienić kąt padania światła, powiększenie, przesłony lub kolorowe filtry. Badanie przedniego odcinka oka trwa zazwyczaj kilka lub kilkanaście minut. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

Badanie przedniego odcinka oka to rutynowe badanie okulistyczne , które pozwala stwierdzić istniejące u pacjenta choroby przedniego odcinka oka. Po badaniu nie stwierdza się na ogół żadnych powikłań ani komplikacji, nie ma przeciwwskazań do przeprowadzania go wielokrotnie. Pacjent może jedynie odczuwać chwilowe olśnienie wywołane silnym światłem lampy szczelinowej. Przechodzi ono jednak samoistnie po krótkiej chwili. Wykonuje się je u pacjentów w każdym wieku. Jest całkowicie bezpieczne dla kobiet w  ciąży .

Konsultacja: lekarz okulista Monika Stojek - Rola

Bibliografia

Badanie przedniego odcinka oka, Encyklopedia Badań Medycznych, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996